พญ. ภัทริดา ลัพธิกุลธรรม
แพทย์ผิวหนังและความงาม

ประวัติการศึกษา

สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ตจวิทยา
(แพทย์ผิวหนังและความงาม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพทย์ผู้ช่วย สาขา ตจวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์

แพทย์ผู้ตรวจโรคผิวหนังและความงามมามากกว่า 7 ปี

ดูแลรักษาเคสสิวมามากกว่าหมื่นราย


เกียรติบัตร และ ผลงานวิจัย

Research fellowships in Dermatology, Skin Center, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
Master of Science in Dermatology, Skin Center, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
Certificate of attendance, “Men's Dermatology & Aesthetics” conference
Certificate of attendance, the 6 th American Academy of Antiaging Medicine conference
Certificate of attendance, 41 st annual meeting of the Dermatological Society of Thailand
Certificate of attendance, 7th ITCAM (International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine) Main congress and Pre-congress Cadaver Course for Facial Aesthetic “Live Injections in Conjunction with Cadaver Dissection”
Certificate of attendance, Aesthetic dermatology : Hands on of filler injection, Mae Fah Laung University Hospital, Bangkok
Certificate of attendance, ISDS 1 st world congress of dermatologic and aesthetic surgery 38 th annual meeting of the ISDS
Certificate of attendance, Thaicosderm : Management of Aesthetic complications
Certificate of attendance, Conference and Cadaveric Clinical Anatomy Workshop, 4 th GALAA (Global Association of Leaders in Aesthetics and Anatomy) conference, Chulalongkorn University
Certificate of attendance, “New Look in Suture Lifting (Hands on Thread lifting)”, Mae Fah Luang University
Certificate of attendance, Cadaver Course for Facial Aesthetic, 7th ITCAM (International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine) , Chulalongkorn University
Certificate of attendance, Hand on Filler Injection, SAPS Academy